REGULAMENTUL CONCURSULUI „PROMORACE”

SECŢIUNEA 1. PREZENTARE GENERALĂ

1.1. Concursul “Promorace” se desfășoară pe teritoriul României și este organizat şi desfăşurat de către societatea EXCLUSIV BUSINESS TEAM SRL, cu sediul social în Mun. București, str. Lonea nr. 25B, Sector 1, având număr de înregistrare la Registrul Comerțului J40 /18254 /2008, CUI 24659123, denumit în cele ce urmează Organizatorul.

1.2. Programul se va desfăşura conform prezentului regulament (denumit în continuare „Regulamentul”), care va fi obligatoriu pentru toţi participanţii la Concurs.

1.3. Regulamentul de participare / desfăşurare este disponibil oricărei persoane interesate/solicitant, în mod gratuit, prin afişarea, în permanenţă pe durata desfăşurării Concursului, pe site-ul accesibil la adresa https://www.promorace.ro (denumit in continuare „Site”).

1.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau înlocui prezentul Regulamentul în orice moment pe parcursul derulării Concursului. Orice modificare sau înlocuire a Regulamentului, inclusiv dar fara a se limita la regulile de participare la Concurs, modul de desfasurare a Concursului sau perioada de valabilitate a Concursului vor fi anunţate în prealabil, prin publicarea pe Site cu minimum 2 (două) zile lucrătoare înainte de data intrării în vigoare a respectivei modificări/înlocuiri.

1.5. Scopul concursului este acela de a oferi concurenților posibilitatea ca, prin vizualizarea imaginilor unor produse să completeze în spații special prevăzute, răspunsul la mai multe întrebări de genul: tipul de produs comercializat, numele de marcă sub care este comercializat produsul, tipul de ambalaj al produsului din imagine sau alte asemenea întrebări, putând astfel ca pe baza rezultatului obținut, respectiv corectitudinea răspunsurilor completate, să obțină un premiu gratuit.

1.6. Numărul premiilor este limitat. Astfel, concurenții care au obținut același rezultat vor participa la o tragere la sorți electronică.

1.7. Premiile acordate constau în diverse produse de folosință îndelungată, de valori diferite, acestea variind periodic. Câștigătorul va primi produsul câștigat fie de la Organizatorul concursului, fie direct de la societatea ce comercializează on-line acel produse, pe baza unui voucher valoric electronic pe care Organizatorul îl trimite în numele câștigătorului, la societatea ce comercializează on-line acel produs.

1.8. Pentru a participa la Concurs, participanții trebuie să fie de acord cu Regulamentul concursului, bifând căsuţa în acest sens şi trebuie să aleagă premiul pentru care doreşte să participe la concurs.

1.9. Pentru a participa la concurs, concurenții nu trebuie să cumpere anumite produse sau să plătescă o taxă de participare.

SECŢIUNEA 2. DESFĂȘURAREA CONCURSULUI

2.1. Perioada de desfășurare

2.1.1. Concursul “Promorace” se desfăşoară sub forma de runde săptămânale successive, fiecare rundă începând în fiecare zi de luni, ora 14.00 şi terminându-se duminică, la ora 23.59.

2.1.2. Prima rundă a concursului va începe pe data de 2 aprilie 2018.

2.1.3. La acest concurs se poate participa zilnic şi la orice oră, în intervalul menţionat la art. 2.1.1. de mai sus.

2.1.4. În fiecare zi de luni, după ora 13.00 și până în ora 14, are loc tragerea electronică la sorți, care se înregistrează și se plasează până la sfârșitul zilei pe pagina de facebook a concursului, accesibilă de pe butonul Extrageri” de pe site. După ora 14, începe o nouă rundă a concursului.

2.2. Condiții de participare

2.2.1. La concursul “Promorace” poate participa orice persoană care are împlinită vârsta de 16 ani. Persoanele în varstă de până la 18 ani nu vor avea de completat rubricile pentru băuturile alcoolice, acestora urmând a nu le fi prezentate în mod automat asemenea imagini.

2.2.2. Pentru a putea participa la concurs, concurenţii trebuie mai întâi să îşi creeze un cont pe site-ul www.promorace.ro, unde trebuie completate datele de identificare solicitate, respectiv prenumele, data nașterii, sexul, județul și localitatea în care participantul locuiește sau își desfășoară activitatea, precum şi adresa de e-mail. Casetele care prezintă o steluță sunt obligatoriu de completat pentru a participa la concurs.

2.2.3 Ultima cerință pentru a putea participa este bifarea căsuței cu “Sunt de acord cu prevederile Regulamentului de participare la concursul Promorace”. În cazul în care participantul nu a bifat căsuța sus – menţionată nu poate trece la secţiunea următoare destinată concursului.

2.2.4. În cadrul fiecărei runde săptamânale de concurs se vor regăsi mai multe produse oferite ca premiu. Participantul va participa la concurs în vederea câştigării unui anumit premiu, ales anterior participării la concurs. Pentru un premiu, participantul nu poate participa la o runda de concurs decât o data pe săptămână (în cadrul unei runde de concurs). Poate însă participa la concurs, în limita unei participări în cadrul unei runde, pentru fiecare dintre produsele aflate pe lista de câștiguri în fiecare săptămână (numărul total de participări ale unui participant în decursul unei săptămâni este egal cu numărul total de produse oferite ca premiu în cadrul săptămânii respective). Numărul de produse aflate pe lista de câștiguri poate fi de 3 sau mai multe, în funcție de fondul de câștiguri.

2.2.5. După completarea datelor de identificare, pe adresa de e-mail comunicată, se va primi un mesaj de confirmare a înscrierii și un număr unic de identificare al concurentului.

2.2.6. Un participant poate fi descalificat în orice moment dacă Organizatorul observă orice fel de comportament considerat nepotrivit cu concursul şi prezentul Regulament. Organizatorul consideră înscrierea la concurs ca o acceptare expresă a acestui Regulament şi consideră orice date cu privire la participant adevărate şi corecte.

2.2.7. La concurs nu pot participa angajaţii Organizatorului şi nici rudele sau afinii acestora până la gradul al II-lea, inclusiv.

2.3. Completarea rubricilor din concurs

2.3.1 După completarea datelor ce permit participarea în concurs, concurentul trebuie să bifeze o căsuță cu tipul de produs pentru care participă la concurs pentru a-l câștiga.

2.3.2. Nu se va putea trece la completarea câmpurilor din pagina concursului propriu-zis până nu se bifează opțiunile de produs ce poate fi câștigat (alegerea premiului pentru care participă).

2.3.3. După completările prezentate mai sus, se deschide pagina efectivă a concursului. Pagina conţine un număr variabil de imagini de produse. Sub fiecare imagine se vor afișa 3 sau mai multe întrebari, la care se va răspunde prin completarea căsuțelor ce corespund literelor ce compun răspunsul corect.

2.3.4. Concurenții care nu au împlinit încă vârsta de 18 ani, nu li se vor prezenta imgini cu un produs ce reprezintă băutură alcoolică și, implicit, nu vor avea nici întrebări despre produsul ce reprezintă băutură alcoolică.

2.3.5. După completarea răspunsului la fiecare întrebare, se execută click pe butonul “trimite”.

2.3.6. Concurentul poate închide pagina concursului și continua să răspundă mai târziu la întrebări, de acolo de unde a rămas.

2.3.7. În momentul participării la concursul din săptămâna următoare, se va putea vedea în istoricul participărilor fiecăruia, care a fost răspunsul incorect și care era răspunsul corect la fiecare dintre întrebări.

2.3.8. La tragerea la sorți săptămânală participă numai concurenții care au răspuns corect la toate întrebările atribuite fiecărui produs care face parte din seria de produse alocate fiecarui premiu.

2.3.9. Pe pagina personală a fiecărui concurent, apare și o rubrică ce îi indică numărul de răspunsuri pe care le-a completat din numărul total de răspunsuri care sunt alocate premiului concursului din săptămâna respectivă.

2.3.10. La sfârșitul fircărei luni calendaristice, se organizează o tragere la sorți suplimentară la care participă acei concurenți care pe parcursul a minim 4 săptămâni, au răspuns la toate întrebările de la toate premiile puse în joc, indiferent dacă răspunsurile lor au fost corecte sau nu.

SECŢIUNEA 3. COMUNICAREA REZULTATELOR

3.1. Rezultatele se comunică în fiecare zi de luni, după efectuarea extragerii, şi se afişează pe pagina de rezultate a site-ului www.promorace.ro.

3.2. Pe adresa de e-mail vor fi înştiinţaţi câştigătorii categoriei de produs la care s-au înscris. Participanții la concurs vor putea afla dacă se află printre câștigători și consultând lista câștigătorilor de pe pagina de web dedicată.

3.3. Pentru a intra în posesia premiului, trebuie completată o fișă a câștigătorului, unde, în afara datelor trecute în fișa de înscriere, se vor mai completa obligatoriu rubricile care solicită numărul de telefon, numele, adresa de reședință sau adresa unde se dorește a fi trimis coletul cu premiul.

3.4. Participanții la concurs care au ieșit câștigători la tragerea la sorți, trebuie să completeze fișa câștigătorului în maxim 72 de ore de la primirea emailului prevăzut la art. 3.2. În cazul în care nu se completează fișa câștigătorului în termenul anunțat, câștigul se reportează pentru alte runde viitoare.

3.5. Pentru a evita posibilitatea de a nu urmări la timp rezultatele extragerilor și a pierde eventual premiul câștigat, opțional, fișa câștigătorului poate fi completată în avans în momentul completării formularului de înscriere.

SECŢIUNEA 4. PREMIILE DIN CONCURS

4.1. Premiile oferite participanţilor diferă ca varietate și ca număr pentru fiecare concurs, acestea fiind direct proporționale ca număr sau ca valoare în funcție de fondul de câștiguri. Numărul și valoarea produselor oferite ca și câștig, vor fi stabilite de organizator pentru fiecare rundă de concurs în parte şi vor fi anunţate pe site la începutul fiecărei runde.

4.2. Premiile sunt oferite direct de Organizator sau sunt forma unor vouchere valorice în cuantumul exact al produsului dorit, câştigătorul netrebuind să achite nicio sumă de bani de nicio natură. Voucherele câștigate vor fi transmise unei societăți care comercializează online produsul câștigat iar aceasta va transmite câștigătorului la adresa completată în formularul dedicat câștigătorului, premiul la care a participat, fără a trebui să fie achitate taxe de transport, acestea fiind incluse în valoarea premiului.

În cazul în care coletul cu premiul câștigat se întoarce retur din cauza adresei greșite sau incomplete furnizate de câștigător sau din cauza neridicării coletului de la curier, premiul va fi retrimis, la solicitarea câștigătorului, doar prin serviciul de curierat rapid, iar costul transportului va fi suportat de către câștigător. Solicitarea de retrimitere se poate face în termen de 7 zile calendaristice de la data la care câștigătorul premiului a fost anunțat prin e-mail că a fost returnat coletul ce i s-a transmis. După acest termen, premiul se pierde iar acesta se reportează pentru un concurs ulterior.

4.3. În cadrul acestui concurs, nu este posibilă înlocuirea premiilor cu contravaloarea acestora în bani sau alte obiecte. Premiile nu pot fi cedate către terţi. Revendicările nejustificate de premii, falsurile şi plângerile dovedite ca fiind neîntemeiate şi abuzive, constituie temei pentru Organizator pentru solicitarea de daune interese.

4.4. În cazul în care, din orice motive neimputabile Organizatorului, câştigătorul premiului nu va respecta termenele de 72 de ore, respectiv 7 zile conform paragrafelor 3.4 și 4.2 de mai sus, aceasta va pierde calitatea de câştigător al premiului şi toate drepturile decurgând din această calitate. În acest caz, Organizatorul va putea decide reportarea premiilor astfel pierdute pentru următoarele runde de concurs.

4.5. La primirea premiului, participantul va trebui să semneze un proces verbal de predare-primire al premiului prin care se transferă astfel dreptul de proprietate precum și dreptul la garanție de la Organizator la concurentul câștigător.

SECŢIUNEA 5. DESPRE ORGANIZATOR

5.1. Organizatorul va derula Concursul pe baza prezentului Regulament obligatoriu pentru toţi participanţii şi întocmit în conformitate cu dispoziţiile cuprinse în Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă, republicată.

5.2. Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea acordării câştigului în situaţia în care datele de contact ale câştigătorului (numele, telefon, adresa poștală, adresa de e-mail) nu sunt cele comunicate către Organizator de către câştigător, sunt false, sunt incorecte sau incomplete.

5.3. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a acestui concurs, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui concurs.

5.4. Organizatorul nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru eventualele disfuncţionalităţi în derularea Concursului ca urmare sau nu a acţiunilor sau inacţiunilor unor terţi, acestea fiind considerate ca şi cauze exoneratoare de răspundere pentru Organizator, cum ar fi: proasta funcţionare, avariile, întreruperile sau orice alte dificultăţi în ceea ce priveste Internetul, calculatoarele, reţeaua la care acestea sunt conectate, eventuale defecţiuni tehnice, liniile telefonice, etc.

5.5. Câştigătorul Premiului îşi asumă întreaga răspundere pentru acceptarea Premiului, Organizatorul neasumându-şi niciun fel de responsabilitate pentru orice eventuale consecinţe născute în urma neacceptării sau nerevendicării Premiului sau in legatura cu acesta.

5.6. În cazul în care Organizatorul constată că persoana câştigătoare a Premiului nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de prezentul Regulament, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anula oricând drepturile şi beneficiile ce revin acestuia în calitate de câştigător al Premiului, fără ca Organizatorul să datoreze acestuia vreo despăgubire sau plată. În cazul în care Organizatorul constată asemenea situaţii după ce Premiul a fost deja acordat, respectivul câştigător va avea obligaţia de a restitui Organizatorului Premiul sau contravaloarea Premiului în termen de cel mult 3 luni de la data solicitării Organizatorului.

5.7. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anula extragerile din cauza unor situaţii neprevăzute făra notificări prealabile. Acest lucru se aplică şi în cazul în care extragerile nu pot fi desfăşurate conform planului, din cauza, spre exemplu, a unor defecţiuni de hardware sau software.

5.8. Orice anulare prematură a extragerilor nu implică drepturi pentru participanţi.

5.9. În cazul anulării extragerilor, vor fi postate notificări adecvate în cadrul website-ului www.promorace.ro.

5.10. Nu vor fi considerate ca participări valide:

a. completarea datelor personale cu date parțiale ori cu date false sau eronate;

b. în care completarea datelor personale (de identitate şi de contact) se face prin

folosirea altor litere decât cele specifice alfabetului latin şi/sau a altor cifre decât

cifre arabe şi/sau romane;

c. care conțin mesaje cu caracter obscen sau injurios;

d. care conțin modificări ale datelor completate.

SECŢIUNEA 6. POSIBILITĂȚI DE DOCUMENTARE

6.1. Organizatorul concursului va pune la dispoziția participanților pe pagina sa web, www.promorace.ro, link-uri cu legături la pagini de pe web fie ale societăților care au în ofertă produsele aflate pe lista de câștiguri, fie pagini de pe web care au ca scop explicarea caracteristicilor și funcționalităților produselor, fie chiar a producătorului produsului. În acest fel, participanții vor putea studia lista completă a caracteristicilor produselor oferite ca premii.

6.2. Tot prin acest mijloc de informare și comunicare, pe pagina sa web, www.promorace.ro, se pune la dispoziția participanților și enunțul complet al regulamentului de concurs.

SECŢIUNEA 7. MODIFICAREA REGULAMENTULUI

7.1. Societatea EXCLUSIV BUSINESS TEAM S.R.L. își rezervă dreptul de a aduce unele modificari prezentului regulament sau de a întrerupe desfășurarea concursului din motive obiective.

7.2. Modificările respective se vor aproba de către Consiliul de Administrație și vor fi aduse la cunoștința publicului prin pagina sa web sau prin intermediul newsletter-ului pentru cei abonați, cu cel puțin 2 zile înainte de a fi aplicate.

SECŢIUNEA 8. PROTECŢIA DATELOR

8.1. Prin înscrierea în concurs, participanții își exprimă acordul ca datele lor cu caracter personal, limitate la cele precizate în prezentul regulament să fie stocate și prelucrate de către Exclusiv Business Team SRL, în scopul participării la concurs şi în scopul intrării în posesia premiilor.

8.2. Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Organizatorul are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care participanţii la concurs le furnizează despre ei inşişi. Refuzul unui participant de a furniza datele cu caracter personal solicitate determină neînscrierea acestuia în concurs.

8.3. Exclusiv Business Team garantează confidențialitatea tuturor datelor cu caracter personal ale participanților la concursul Promorace. Organizatorii se obligă ca datele personale transmise de participanți să nu fie difuzate către terți sau în străinătate, cu excepția persoanelor implicate în organizarea concursului sau a operatorului de marketing direct al Organizatorului.

8.4. Participantul la concursul Promorace are, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, urmatoarele drepturi:

– dreptul de a fi informat (art. 12),

– dreptul de a avea acces la date (art.13),

– dreptul de a interveni asupra datelor (art. 14),

– dreptul de opozitie (art. 15),

– dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17)

– dreptul de a recurge la justitie (art. 18).

8.5. Participantul la concursul Promorace are dreptul de a obține, la cerere şi în mod gratuit, confirmarea faptului ca datele care il privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre EXCLUSIV BUSINESS TEAM SRL. Participantul are, de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment ca datele care îl vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare.

8.6. Participantul are dreptul de a solicita ştergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001. Pentru a-şi exercita aceste drepturi, participanţii vor trimite la adresa Exclusiv Business Team, cu sediul in Str. Lonea, Nr. 25B, et.1, Sector 1, Bucureşti, o cerere scrisă, datată şi semnată. Datele cu caracter personal colectate vor fi dezvăluite doar partenerilor contractuali din România în scopuri statistice și numai la cerea scrisă a acestora, cu îndeplinirea prevederilor legale de către aceștia.

8.7. Datele nu vor fi împărtăşite cu terţe părţi, decât în limita transmiterii premiilor, cu excepţia situaţiilor în care organizatorul trebuie să îndeplinească obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.

SECŢIUNEA 9. TAXE

9.1. Organizatorul Concursului este răspunzător pentru calcularea şi plata impozitului pe premiu cu reţinere la sursă şi a tuturor taxelor sociale legale, acolo unde ste cazul.

9.2. Participanţilor la Concurs nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte sau taxe de participare.

9.3. Nu sunt impozabile veniturile obţinute din premii în bani şi/sau în natură, sub valoarea sumei 600 lei net, pentru fiecare premiu.

SECŢIUNEA 10. LITIGII

10.1. În cazul existenței unui litigiu între EXCLUSIV BUSINESS TEAM SRL și participanții la concurs, acesta se va rezolva pe cale amiabilă, sau, dacă acest lucru nu este posibil, acesta se va soluționa de către instanțele judecătorești române de la sediul Organizatorului.