Termeni și Condiții

Concursul „PROMORACE” (denumit in continuare “Concursul”) este organizat de S.C. EXCLUSIV BUSINESS TEAM SRL, persoană juridică română, cu sediul în București, Strada Lonea Nr.25B, sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/18254/2008, cod fiscal RO 24659123, denumita în continuare “Organizator”.

Concursul se va derula conform prevederilor Regulamentului oficial (denumit în continuare „Regulamentul”) care va fi disponibil în mod gratuit oricărei persoane interesate, prin afișarea în permanență pe durata concursului pe site-ul www.promorace.ro.

Regulamentul este obligatoriu pentru toți Participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării promoției, cu condiția anunțării prealabile a modificărilor, prin publicare pe pagina web menționată anterior, cu cel puțin 2 zile înaintea intrării în vigoare.

Participarea la acest Concurs implică acordul expres, cunoașterea și acceptarea fără obiecții a Regulamentului de către toți participanții consursului.